Brandveiligheid

Uw woning beschermt

Het door Termokomfort® ontwikkelde HR-Termoparelssysteem® dat gebruikt wordt voor onder andere spouwmuurisolatie, dakisolatie en bodemisolatie is getest en zeer brandveilig bevonden, en voldoen aan de eisen voor zowel brandvoortplanting klasse 1, als vlamoverslag- en uitbreiding klasse 1 conform NEN 6065. Daarnaast is de rookproductie ook conform NEN 6066: D l;h;max. = 5,8 m-1.

Tijdens de testen is het parelsysteem in gebonden en ongebonden vorm meegenomen. Hierdoor is ook het bindmiddel conform de brandveiligheidseisen. De HR-Termoparels® zijn gemakkelijk te herkennen door de blauwe parels die door de witte parels gemend zijn.

LET OP! Het is ons opgevallen dat sommige bedrijven PS-parels verkopen met de mededeling dat deze ook aan brandklasse 1 voldoen. Naar wij weten is de HR-Termoparel®-systeem op dit moment nog steeds als enige die aan deze brandklasse kan voldoen. Ook is het gebruikte bindmiddel van Termokomfort Nederland BV naar ons weten het enige bindmiddel wat getest is op brandveiligheid. Vraag daarom altijd inzage in het onderzoeksrapport voor de bepaling van de brandklasse. Ontdek hier waarom onze spouwmuurisolatie, muurisolatie en dakisolatie voldoen aan deze strenge brandveiligheidseisen

Geen brandgevaar met ons isolerend materiaal

foto-brand

Neem contact op