Wij isoleren natuurvriendelijk!

Natuurbescherming

Wij isoleren natuurvriendelijk!

De huismus, ringmus en de vleermuizen hebben de neiging om onder de dakpannen hun
nestjes te bouwen.

Als men kiest om de Spouwmuur of het dak te isoleren van buitenaf dan moeten we samen
deze diertjes een alternatief bieden. Wij werken met een fabricaat wat door de natuurbescherming in samenwerking met bosbouwkundige en ornithologen is gefabriceerd.

  • De kasten zijn vervaardigd uit speciaal houtbetonmaterialen die ca. 75% hout en klimaat-regulerende producten bevat zoals klein en leem.
  • De kasten hebben een onbetwist lange houdbaarheid, gewoonlijk ten minste 20-25 jaar en de hoge acceptatiegraad is al tientallen jaren in de praktijk zeer succesvol.

U kunt van tevoren bij een ecoloog een advies laten schrijven waarin het aantal en de hoogte wordt bepaald waarop de kasten/schalen opgehangen moeten worden. Dit is in het algemeen
op te vragen bij uw gemeente.

Lees voor extra informatie op:

https://www.natuurpunt.be/pagina/spouwmuur-isoleren-denk-aan-de-vleermuizen