Hoewel Koston zich in de afgelopen jaren sterk heeft ontwikkeld als isolatiebedrijf, focust Koston zich niet alleen op het isoleren van uw muren, vloeren, bodems en daken. Koston kijkt namelijk ook verder en onderzoekt of u vochtproblemen in huis heeft. Koston doet dit dan ook met regelmaat voor particulieren en bedrijven. Hoewel vocht vaak als een complex probleem wordt gezien is het probleem vaak eenvoudig op te sporen waardoor het kan worden aangepakt.

 

Wanneer de woning niet, of slecht is geïsoleerd dan kunnen er meerdere oorzaken zijn die vochtproblemen veroorzaken. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de woning slecht is onderhouden in de afgelopen jaren, waardoor er nu problemen ontstaan. Verder kunnen er problemen ontstaan door constructiefouten tijdens de bouw van de woning, waardoor een koudebrug is ontstaan. Dit is een verbindingsstuk in de gevel, het dak of in de vloer van een gebouw, waardoor er een bovenmatige warmteoverdracht plaatsvindt. Ook kan het zijn dat er veel vochtdruk vanuit de kruipruimte komt, dat er een gebrek aan ventilatiemogelijkheden is, of dat deze ventilatievoorzieningen op een verkeerde manier worden gebruikt.

Hoe wordt een vochtprobleem opgespoord?

Wanneer er meerdere van bovenstaande isolatieproblemen in het gebouw zijn, ontstaat er sneller een vochtprobleem. Daarom ligt het vochtprobleem vaak niet op één plek in het gebouw en is het noodzakelijk dat een specialist goed onderzoek doet in het hele gebouw. De specialisten van Koston onderzoeken het probleem ter plaatse en gebruiken hier diverse geijkte apparatuur voor zoals:

–          Een registrerende thermohygrograaf;

–          Een digitale thermohygrograaf met dauwpunt meting;

–          Oppervlakte temperatuur lasermeting;

–          Een niet destructieve vochtmeter voor hout en steenachtige materialen;

–          Een Balowmeter voor ventilatieopeningen.

Met bovenstaande apparatuur kan Koston exact bepalen waar zich een vochtprobleem bevindt en hoe schadelijk dit probleem is voor het gebouw en uzelf. De gemeten resultaten worden in een rapport samengevat, waarin zowel de conclusie als de aanbevelingen van Koston genoteerd staan.

Wat kan ik aan een vochtprobleem doen?

In de meeste gevallen is het zaak om het gebouw, of delen ervan te laten isoleren. Zo heeft spouwmuurisolatie een positief effect op de bestrijding van vocht en kunnen vochtproblemen in de toekomst worden voorkomen. Doordat de temperatuur toe zal nemen in de spouwmuur voorkom je vocht- en schimmelvorming op de binnenmuur en wordt het gebouw dus een stuk gezonder om in te leven. Verdenkt u uw woning of kantoorgebouw van vochtproblemen, dan is het zaak om hier een professioneel bedrijf onderzoek naar te laten doen. Op www.koston.nl vindt u meer informatie voor een analyse van vochtproblemen, maar ook over verschillende typen isolatie, waarmee het vochtprobleem kan worden opgelost. Natuurlijk kunt u ook telefonisch contact opnemen met één van de specialisten van Koston door te bellen met 036-5387550.