Op werkbezoek bij isolatiebedrijf Pluimers in Rijssen (Overijssel) heeft minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst vandaag het eerste exemplaar van de brochure Wij‐isoleren ontvangen. Deze brochure geeft consumenten die hebben besloten over te gaan tot na‐isolatie van hun woning beknopte informatie over enkele belangrijke aspecten van na‐isolatie: wat is de winst ervan, wat kun je isoleren, waarmee en bij wie kun je terecht voor advies of isolatiewerk?

 

Na‐isolatie is belangrijk voor de Nederlandse doelstellingen op het gebied van CO2‐emissiereductie. Nieuwe huizen worden tegenwoordig al goed geïsoleerd opgeleverd, en met grootschalige renovatie van het corporatiebezit – twintig jaar lang 300.000 woningen per jaar – kan de CO2‐emissie van de Nederlandse huishoudens in 2050 tot de helft geslonken zijn (Planbureau voor de Leefomgeving).

Winst te behalen
Bij de woningvoorraad in particuliere handen kan nog flinke winst geboekt worden. De bedrijven in Nederland die zich bezighouden met na‐isolatie, de producenten van isolatiematerialen en de instanties die isolatiebedrijven beoordelen en certificeren hebben de handen ineen geslagen en ontwikkelden het initiatief Wij‐isoleren. Met de folder en een website willen ze handreikingen doen aan consumenten/woningbezitters en/of eigenaren/gebruikers van onroerend goed.

De participanten willen bevorderen dat er geïsoleerd wordt en daarmee een stuk van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm geven. Dat (na‐)isoleren voordeel oplevert weet zo onderhand iedereen wel: goed voor het milieu, goed voor de portemonnee (minder stookkosten en eventueel hogere opbrengst bij verkoop door hoger E‐label) en een behaaglijker binnenklimaat.

Meest toegepast
Zowel de folder als de website spitsen zich toe op de meest aangebrachte isolatie: tussen muren, onder vloeren, tegen daken en in raamkozijnen. Tevens concentreren ze zich op de meest gebruikte materialen: schuimen, wollen, folies en dubbel glas. Bij de overhandiging toonde de minister zich ingenomen met de samenwerking van de verschillende partijen in de branche, die niet zo vanzelfsprekend is. “Wij vinden het belangrijk dat mensen bewust worden van de mogelijkheden die isolatie van woningen hen biedt. Wij werken daar als overheid ook aan mee door onder meer goedkope Energiebespaarlening mogelijk te maken. Dit goede initiatief draagt bij aan onze ambitie uit het Energieakkoord. Het is een goede zaak dat de markt nu samen eensluidende objectieve informatie aan consumenten aanbiedt over na‐isolatie en veilig gebruik daarvan.” aldus de minister.

Acht partijen
Minister Blok nam het eerste exemplaar van de folder in ontvangst uit handen van Rob van Boxtel, voorzitter van de VENIN, een van de initiatiefnemers van Wij‐isoleren. Participanten aan deze actie zijn producenten van isolatiematerialen, bedrijven die werkzaamheden uitvoeren en keurings‐, certificerings‐ en kwaliteitsinstanties:

  • Mineral Wool Association (MWA): Brancheorganisatie van producenten van minerale wol
  • NVPU: Brancheorganisatie van leveranciers en verwerkers van polyurethaan
  • IKOB‐BKB: Certificerende instelling voor bouw en vastgoed
  • BouwGarant: Keurmerk van bouwbedrijven
  • VENIN: Brancheorganisatie van isolatiebedrijven in de bouw
  • AF erkende bedrijven: Erkenner van schilders‐, glaszetters‐ en onderhoudsbedrijven
  • Stichting Garantiefonds Gevelsystemen: Garantie‐instituut voor gepleisterde gevelisolatieprojecten
  • Afbouwkeur: Keurmerk voor afbouwbedrijven

comfort vloer