Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Koston Nederland BV is echter niet aansprakelijk voor enige directe of
indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin
aangeboden informatie.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden
ontleend of aanspraken worden gemaakt.

De inhoud van deze site is slechts bedoeld als informatie. Koston Nederland
BV staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit daarvan.

Koston Nederland BV aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie
te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren.

Koston Nederland BV sluit dan ook alle aansprakelijkheid hieromtrent uit.

Alle informatie op deze website dient voor persoonlijk informatief gebruik.

Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie, afbeeldingen, videomateriaal etc., op welke manier dan
ook, is niet toegestaan.

Bodemhygrolatie®, Termoparels®, HR-Termoparels®, Termoparelsysteem® zijn gedeponeerde merknamen evenals beschermde beeldmerken van Termokomfort Nederland BV.
Deze mogen zonder toestemming van Termokomfort Nederland BV niet worden gebruikt in enige publicatie.
Op afbeeldingen en (video-)beeldmateriaal berust copyright. Deze mogen onder geen beding worden gebruikt zonder toestemming van Koston.

Niets van deze website mag zonder toestemming van Koston Nederland BV worden gebruikt, overgenomen of verwerkt is enige publicatie.

Op deze website en deze disclaimer is Nederlands recht
van toepassing.

© Koston Nederland BV 2009
All Rights Reserved